Sistem svakodnevnog nošenja poprilično ovisi o trenutnim vremenskim prilikama. Iz tog razloga svako jutro prije izlaska iz doma gledamo meteorološke izvještaje, bacamo oko na termometre ili vremenske stanice ili se pouzdajemo u softver za vremensku prognozu na našim pametnim telefonima. Netatmo Weather Station daje najbolju kombinaciju spomenutih izvora. Radi se o vremenskoj stanici koja sama mjeri podatke o stranju zraka i svoj dosta iscrpan izvještaj šalje na pametni telefon korisnika.

Netatmo sustav se sastoji od dva aluminijska cilindra u kojima su senzori za tlak, vlagu, temperaturu i koncentraciju CO2 u zraku. Jedan se smješta van kuće, a drugi u kuću. Oba se spajaju WiFi-jem na kućnu mrežu i na taj način komuniciraju sa pametnim telefonom ili tabletom. Posebna Netatmo aplikacija prikazuje podatke svih senzora dajući tako korisniku najpouzdaniju informaciju kakvo je vrijeme van njegova doma. Netatmo podržava iOS i Android operativne sustave. Jedina mana koju smo pronašli ovoj vremenskoj stanici je njezina cijena od 179 američkih dolara.