Saver je maska koja štiti osobe od udisanja dima nastalog požarom. Masku proizvodi tvrtka Safety iQ, fokus te tvrtke su pomagala za osobnu sigurnost. Saver je prvenstveno namijenjen uporabi u privatnim kućama i stanovima. Radi se o kompletu maske za disanje u gustom dimu i baterijske svjetiljke. Saver se može kupiti po komadu ili u kompletima po dvije, tri ili četiri maske – za obitelj.

Saver se koristi odvajanjem svjetiljke od filtra čime se dobiva pristup štipaljci za nos. Filtar se stavlja u usta i svjetiljka u ruku. Filtar omogućava korisniku barem pet minuta čistog zraka u najzadimljenijoj okolini što bi trebalo biti dovoljno za izaći iz zadimljenog prostora u sigurnost.

Saver maska dolazi u valjkastom pakiranju izvrsna dizajna i malih je dimenzija. Bez problema se spaja više komada u jednu cjelinu i u mnogim stanovima i kućama će izgledati poput ukrasa, a ne sigurnosne naprave. Cijena jedne maske je 99 američkih dolara, a paketu nude popuste na količinu. Treba napomenuti da se u kompletima nalazi samo jedna baterijska svjetiljka na više maski. (GM)